Nhà hàng tổ chức sự kiện

Thông tin chung về dự án

Loại công trình: Nhà hàng

Tình trạng dự án: Bắt đầu triển khai

Chủ đầu tư dự án:

Địa chỉ:

Tổng diện tích dự án: 3000 m2

Quy mô dân số:

Các phân khu chức năng:

Quy mô:

Nhà khung thép triển khai phương án kết cấu thép sơ bộ cho công trình nhà hàng 36x54m.

- Nhà hàng tổ chức sự kiện dự kiến tầng 1 để xe , khu chuẩn bị. Tầng 2 toàn bộ không gian kết cấu thép không cột , vượt nhịp 36 m.

Giai đoạn 1: Phương án kết cấu sơ bộ

Thời gian: 25/05/2016

Kết cấu thép nhà hàng được Nhakhungthep.vn sử dụng khung tổ hợp vượt nhịp 36 m.

0933332486
0.06242 sec| 1302.297 kb